• Srpski
  • /
  • English

Event Detail


VII Ethno Fest Belgrade


slika

 

VII International Folklore Festival “Ethno Fest Belgrade”

Date: 19 – 21 October, 2018

 

Location:

Belgrade is the capital and largest city of Serbia, situated at the place where the river Sava joins the Danube. It is one of the oldest cities in Europe and one of the greatest urban centers of the Balkan Peninsula. Belgrade is the capital of Serbian culture, education and science and offers plenty of historical sites and cultural and artistic events. Beautiful places for walking and recreation are very famous as well as vibrant nightlife of Belgrade.

 

Participants:

Folk dance ensembles, vocal groups, musical orchestras.

 

 

Age:

All ages.

 

Preliminary Program:

The first day: arrival of the groups at destination after 12 o’clock, accommodation, meeting with groups’ leaders, free time for sightseeing in the city, dinner.
The second day: breakfast, free time for sightseeing in the city, evening performance, dinner. Dinner will be served before or after the performance, depending on the time of performance of each ensemble. Performances of the groups will be defined in the final program of the festival, which will be sent to all participants on time.
The third day: breakfast, leaving the accommodation, returning of the groups to their point of departure.

The possibility of extension of stay.

 

Participation fee:

Participation fee varies depending on the accommodation:

 

Participation fee includes:

 

Participation fee does not include:

 

Very important:

If you are interested in participating in the festival, please fill in the Application form as soon as possible. Also, you should provide us with the history of your group, 3 - 5 photos and a video clip or link where we can see performances of your group. It is necessary that all approved groups bring to the festival the flag of their country and the board with the name of the group. During the festival, participants will have 1 or 2 performances (depending on the number of participants). All the groups must provide their own music, orchestra or USB/CD.

All participants of the festival must have their own international health insurance. Each group leader is responsible for the behavior of his group in accordance with the hotel policy and program of the festival and all damages during the festival will be at the cost of the group.

The organizer of the festival reserves all rights to video and photos of all participants. Also, the organizer reserves the right to any changes in the program, and participants will be informed on time. By applying you confirm that you accept all festival conditions.

 

 

 

 

 

 

VII Međunarodni festival folklora "Etno fest Beograd"

Datum: 19 – 21. oktobar 2018. godine

 

 

Lokacija

Beograd je glavni i najveći grad Republike Srbije, smešten na ušću reke Save u Dunav. Jedan je od najstarijih gradova Evrope, a ujedno i jedna od najvećih urbanih celina na Balkanu. Kao sedište obrazovanja, kulture i umetnosti Srbije, Beograd nudi pregršt istorijskih znamenitosti i kulturno- umetničkih dešavanja. Nadaleko su poznata prelepa mesta za šetnju i rekreaciju, kao i vrlo aktivan noćni život Beograda.

 

Učesnici festivala:

Folklorni ansambli, grupe pevača, muzički orkestri.

 

 

Uzrast:

Sve kategorije.

 

Okvirni program:

Prvi dan: dolazak na destinaciju posle 12h, smeštaj, sastanak sa vođama grupa, slobodno vreme za obilazak grada, večera.
Drugi dan: doručak, slobodno vreme za obilazak grada, večernji nastup, večera.
Večera će se služiti pre ili posle nastupa, u zavisnosti od termina nastupa svakog ansambla. Nastup ansambala na festivalu biće definisan programom festivala, koji će se blagovremeno dostaviti svim učesnicima.
Treći dan: doručak, napuštanje hotela i povratak kući.

Mogućnost produžetka boravka.

 

Participacija:

 

Participacija uključuje:

 

U cenu nisu uključeni:

 

Važno:

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na festivalu, molimo vas da što pre pošaljete popunjenu prijavu. Pored prijave, potrebno je da nam dostavite istorijat vaše grupe, 3-5 fotografija i video klip ili link na kome se vidi nastup grupe. Učesnici festivala su dužni da ponesu zastavu svoje zemlje, kao i tablu sa nazivom grupe koju predstavljaju. Tokom trajanja festivala učesnici će imati 1 ili 2 nastupa (u zavisnosti od  programa i ukupnog broja učesnika). Poželjno je da svaka grupa dođe sa svojim orkestrom ili da obezbedi CD/USB sa muzikom za svoj nastup. Sva prava na video materijal i fotografije, zadržava organizator festivala.

Svaki učesnik festivala mora biti osiguran. Svaki vođa grupe odgovoran je za ponašanje svoje grupe u skladu sa pravilima objekta u kom su smešteni i programom festivala.

Organizator zadržava prava na određene promene, a učesnici festivala će biti o tome na vreme obavešteni. Prijavom potvrđujete da prihvatate uslove festivala.