• Srpski
  • /
  • English

Event Detail


Belgrade Choir Fest 2019


slika

III BELGRADE INTERNATIONAL CHOIR FEST

Date: 2 – 5  May, 2019

Location: Belgrade, Serbia

Organization: Milo Radoman, Saša Bajić

 

 

Location

Belgrade is the capital and largest city of Serbia, situated at the place where the river Sava joins the Danube. It is one of the oldest cities in Europe and one of the greatest urban centers of the Balkan Peninsula. Belgrade is the capital of Serbian culture, education and science and offers plenty of historical sites and cultural and artistic events. Beautiful places for walking and recreation are very famous as well as vibrant nightlife of Belgrade.

 

 

 

Rules and criteria

 

Application conditions

With the application form you should send us:

 

Participation:

 

The arrangement price includes:

 

The arrangement price does not include:

 

Very important

If you are interested in participating in the festival, please send e-mail to info@megaartsm.com as soon as possible.

All participants of the festival must have their own international health insurance. Each group leader is responsible for the behavior of his group in accordance with the hotel policy and program of the festival and all damages during the festival will be at the cost of the group.

The organizer of the festival reserves the rights to video and photos of all participants. Also, the organizer reserves the right to any changes in the program, and the participants will be informed on time. By applying you confirm that you accept all festival conditions.

Detailed program of Belgrade International Choir Fest will be sent to participants.

 

 

 

III BEOGRADSKI MEĐUNARODNI HOR FEST

Datum: 2 – 5. maj 2019. godine

Lokacija: Beograd, Srbija

Organizacioni odbor festivala: Milo Radoman, Saša Bajić

 

 

Lokacija

Beograd je glavni i najveći grad Republike Srbije, smešten na ušću reke Save u Dunav. Jedan je od najstarijih gradova Evrope, a ujedno i jedna od najvećih urbanih celina na Balkanu. Kao sedište obrazovanja, kulture i umetnosti Srbije, Beograd nudi pregršt istorijskih znamenitosti i kulturno- umetničkih dešavanja. Nadaleko su poznata prelepa mesta za šetnju i rekreaciju, kao i vrlo aktivan noćni život Beograda.

 

 

 

Kriterijumi i pravila

                            

Uslovi prijave:

Pored prijave za učešće, potrebno je poslati:

 

Participacija

Za horove iz Srbije koji žele da učestvuju u programu festivala, participacija iznosi 200 € u dinarskoj protivvrednosti.

 

Participacija uključuje:

 

U cenu nisu uključeni:

 

Važno

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na festivalu, molimo vas da što pre pošaljete mejl na info@megaartsm.com .

Svaki učesnik festivala mora biti osiguran. Svaki vođa grupe odgovoran je za ponašanje svoje grupe u skladu sa pravilima objekta u kom su smešteni i programom festivala. Ukoliko učenici festivala naprave neku štetu tokom festivala, troškove će snositi njihova grupa.

Organizator zadržava prava na video material i fotografije.

Organizator zadržava prava na određene promene, a učesnici festivala će biti o tome na vreme obavešteni. Prijavom potvrđujete da prihvatate uslove festivala.

Detaljan program Beogradskog međunarodnog hor festa biće poslat učesnicima festivala.