• Srpski
  • /
  • English

Event Detail


Budapest Choir Fest 2021


slika

 

 

III BUDAPEST INTERNATIONAL CHOIR FEST

Date: 25 – 28 November, 2021

Location: Budapest, Hungary

Organization: Milo Radoman, Saša Bajić

 

Location

Budapest is the biggest city and the economic, historic, cultural and touristic capital of Hungary. It is a city on either side of the majestic Danube: Buda, with its romantic streets and alleyways, and Pest, an effervescent cultural center. Budapest is a city of thermal baths, striking turn-of-the-century architecture, classical music, cultural monuments and vibrant nightlife.

 

Rules and criteria

III Budapest International Choir Fest is non-competitive festival dedicated to mixed choirs, female and male choirs.

Age of participants is 16+. There is no limit to the number of singers. The organizers maintain the right to limit the number of choirs if too many apply.

Participating choirs should prepare the program up to 30 minutes and it is desirable to perform in their repertoire one composition from their country of origin. The repertoire of the choirs can include secular, sacred compositions of contemporary and old composers. The choirs will have 1 or 2 performances. Duration of the choirs’ performance depends on the total number of participating choirs.

At the end of the concert all the choirs together will perform a composition chosen by the organizers – “Festival Hymn”.

 

Application conditions

With the application form you should send us:

 

 Participation:

 

 The arrangement price includes:

 

The arrangement price does not include:

 

Very important

If you are interested in participating in the festival, please send an e-mail to info@megaartsm.com as soon as possible.

All participants of the festival must have their own international health insurance. Each group leader is responsible for the behavior of his group in accordance with the hotel policy and program of the festival and all damages during the festival will be at the cost of the group.

The organizer of the festival reserves the rights to video and photos of all participants. Also, the organizer reserves the right to any changes in the program, and the participants will be informed on time. By applying you confirm that you accept all festival conditions.

A detailed program of III Budapest International Choir Fest will be sent to the participants.

 

 

III MEĐUNARODNI HOR FEST BUDIMPEŠTA

Datum: 25 - 28. novembar 2021. godine

Lokacija: Budimpešta, Mađarska

Organizacioni odbor festivala: Milo Radoman, Saša Bajić

 

Lokacija

Budimpešta je najveći grad i prestonica Mađarske, njen industrijski, ekonomski, kulturni, obrazovni i turistički centar. Grad se razvio na obe obale reke Dunav, odnosno nastao je spajanjem brdovitog Budima, na desnoj i ravne Pešte, na levoj obali najpoznatije evropske reke. Budimpešta je grad prirodnih termalnih banja, veoma interesantne arhitekture, klasične muzike, mnogobrojnih kulturnih spomenika i bogatog noćnog života.

 

Kriterijumi i pravila

III Međunarodni hor fest Budimpešta posvećen je mešovitim, ženskim i muškim horovima. Donja granica uzrasta učesnika je 16 godina, a broj pevača nije ograničen.

Organizatori ostavljaju sebi pravo da ukoliko se prijavi veliki broj horova ograniče broj koji će nastupati. Festival nije takmičarskog karaktera.

Horovi učesnici treba da pripreme program od 30 minuta i poželjno je da u svom repertoaru izvedu jedno delo zemlje iz koje dolaze. Repertoar horova može da obuhvati svetovna, duhovna dela savremenih i starih kompozitora.

Horovi će imati 1 ili 2 nastupa. Trajanje nastupa svakog hora zavisi od ukupnog broja prijavljenih horova.

Na kraju koncerta svi horovi zajedno izvešće kompoziciju koju bira organizator festivala - „himnu“ festivala, i za koju će organizator dostaviti note.

                                  

Uslovi prijave:

Pored prijave za učešće, potrebno je poslati:

 

Participacija:

 

Participacija uključuje:

 

U cenu nisu uključeni:


Važno:

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na festivalu, molimo vas da što pre pošaljete mejl na info@megaartsm.com .

Svaki učesnik festivala mora biti osiguran. Svaki vođa grupe odgovoran je za ponašanje svoje grupe u skladu sa pravilima objekta u kom su smešteni i programom festivala. Ukoliko učenici festivala naprave neku štetu tokom festivala, troškove će snositi njihova grupa.

Organizator zadržava prava na video material i fotografije.

Organizator zadržava prava na određene promene, a učesnici festivala će biti o tome na vreme obavešteni. Prijavom potvrđujete da prihvatate uslove festivala.

Detaljan program Međunarodnog hor festa Budempešta biće poslat učesnicima festivala.